Το Greek Shipping Miracle, το πρώτο διαδικτυακό μουσείο για τη ναυτιλία, ιδρύθηκε το 2014 από τον συγγραφέα και ιστορικό ερευνητή Γεώργιο Μ. Φουστάνο, με στόχο την προβολή του διαχρονικού έργου της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας και της συμβολής της στην εθνική και παγκόσμια οικονομία.

Στη σημερινή ψηφιακή εποχή, το πολυσύνθετο αυτό εγχείρημα παίρνει τη μορφή μιας εκπαιδευτικής ιστοσελίδας, που προσφέρει τη δυνατότητα στους επισκέπτες της να ανακαλύψουν την πορεία της πρώτης ναυτιλιακής δύναμης στον κόσμο ακολουθώντας την οικεία διάταξη ενός μουσείου. Κορμός του Greek Shipping Miracle –οι κεντρικές αίθουσες του μουσείου, θα λέγαμε– είναι δώδεκα ιστορικές ενότητες όπου αναπτύσσεται η εξέλιξη της σύγχρονης ελληνικής ναυτιλίας, από τα πρώτα της βήματα τη δεκαετία του 1870 έως τον 21ο αιώνα, με τη βοήθεια αδημοσίευτου, σε μεγάλο βαθμό, φωτογραφικού και άλλου αρχειακού υλικού. Παράλληλα, ειδικές ενότητες, οι οποίες ενεργοποιούνται και ενημερώνονται τακτικά με την προσθήκη νέου υλικού, παρουσιάζουν διαφορετικές πτυχές της πολιτιστικής κληρονομιάς του κλάδου.

Σημαντικός αριθμός από εταιρείες και προσωπικότητες με μακρόχρονη παρουσία στον χώρο –οι Υποστηρικτές Ίδρυσης– έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του Greek Shipping Miracle. Η συμβολή δεκάδων εταιρειών και οργανισμών –Υποστηρικτών Λειτουργίας– από τον ευρύτερο ναυτιλιακό και παραναυτιλιακό κλάδο διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία και συνεχή ανάπτυξή του.

Έχοντας πρόσβαση σε ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά αρχεία για τη ναυτιλία παγκοσμίως, το Greek Shipping Miracle προσελκύει ήδη επισκέπτες από 160 περίπου χώρες.

Παρόλο που η ναυτιλία διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην ευημερία του παγκόσμιου πληθυσμού, η συμβολή της σπάνια αναγνωρίζεται, ενώ οι υπηρεσίες της θεωρούνται συχνά ως δεδομένες. Με αυτό το σκεπτικό, πρόσφατα δημιουργήθηκε μια ξεχωριστή ενότητα αφιερωμένη στη παγκόσμια ναυτιλία, η οποία, προβάλλοντας τη διαχρονική εξέλιξή αυτής της δραστηριότητας, αναδεικνύει βασικά χαρακτηριστικά της. Συγκεκριμένα, ότι πρόκειται για μια βιομηχανία χωρίς σύνορα, που ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ ανθρώπων με διαφορετική εθνική και πολιτιστική ταυτότητα. Επιπλέον, ότι βελτιώνει το βιοτικό επίπεδο και ενισχύει τις οικονομίες ανεπτυγμένων αλλά  και αναπτυσσόμενων κρατών μέσω της μεταφοράς βασικών αγαθών και πρώτων υλών σε προσιτό κόστος και με μέσα φιλικά προς το περιβάλλον.

 

play button 1

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε μέσω email είτε συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας.

Call Us
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Name must not be empty

Please provide a valid email

Message should not be empty


 

 All works